NÁJEMNÍ ŘÁD


Vážení zájemci o pronájem nemovitosti „Domu U Vody“

zde je uveden nájemní řád, žádáme Vás o jeho pečlivé přečtení…

 1. Před pronájmem nemovitosti „Dům U Vody“ je mezi nájemníkem a pronajímatele sepsána krátká smlouva o pronájmu nemovitosti, při které je nájemník povinen uhradit celou částku za pronájem nemovitosti, pokud není dohodnuto jinak.

 2. Užívat pronajatý dům mohou využívat pouze osoby uvedené v příloze smlouvy o pronájmu nemovitosti číslo 1.

 3. V celém objektu je zakázáno kouření mimo spodní společenské místnosti.

 4. Nájemce je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu pronajímatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny.

 5. Po 22. hodině je noční klid, prosíme o jeho dodržování vzhledem sousedním domům (toto se netýká patra označeného jako „Půda“, které je kompletně zvukově odhlučněno).

 6. Domácí mazlíčci jsou dovoleni po předchozí domluvě a se souhlasem pronajímatele.

 7. V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.

 8. Před opuštěním objektu je třeba zavírat okna a zamykat dveře.

 9. Nájemce je povinen uvést užívané prostory před odjezdem do původního stavu v jakém mu byly předány.

 10. Zjištěné závady ihned nahlásit pronajímateli, nájemce uhradí věci poškozené vlastním zaviněním.

 11. Pokud není domluveno jinak, příjezd je možný od 13:00 hodin, vyklizení nemovitosti a odjezd v 11:00 hodin.

 12. Pokud bude chtít nájemník používat Whirpool ihned po příjezdu, musí na toto upozornit pronajímatele 24 hodin před příjezdem.

Pronajímatel předaný objekt zkontroluje a přebere.

Při zjištění závad způsobených nájemníkem, dojde k uhrazení škody na vrub nájemníka.

Nájemní řád je možné vzhledem k Vaším požadavkům pozměnit v případě oboustranné dohody mezi nájemníkem a pronajímatelem, což bude uvedeno ve smlouvě o pronájmu nemovitosti.

 • schválené rezervace jsou závazné a její zrušení je možné nejpozději 48h před pobytem. Pokud je rezervace zrušena v kratší době nebo se objednávající k ubytování nedostaví, bude mu účtován 30% poplatek z ceny rezervovaného ubytování!